Skip to content

Smutna wiadomość. Zmarł Jan Bielański.

Smutna wiadomość. Zmarł Jan Bielański. published on Brak komentarzy do Smutna wiadomość. Zmarł Jan Bielański.
Jan Bielański - nekrolog

 Pogrzeb Jana Bielańskiego odbędzie się w dniu 24.01.2019 (czwartek) o 
godz. 13.00. Początek tych smutnych uroczystości rozpocznie się w 
Kościele Św. Marii Magdaleny w Warszawie – Wawrzyszew ul. Wólczyńska 64

Szkolenie wyjazdowe Kazachstan – Kirgistan

Szkolenie wyjazdowe Kazachstan – Kirgistan published on Brak komentarzy do Szkolenie wyjazdowe Kazachstan – Kirgistan

Jeżeli chcesz zobaczyć z nami niekończące się stepy, które przemierzał Czyngis –Chan, parki  narodowe z listy UNESCO, pokonać kanion Czaryn bardziej zachwycający niż kanion Kolorado, podziwiać ośnieżone szczyty Pamiru,  jezioro Issyk Kul nazywane perłą Azji centralnej,  zwiedzić stolicę wymyśloną przez prezydenta a zaprojektowaną przez m.in. Normana Fostera, zobaczyć socrealistyczny Biszkek, spróbować kumysu, podziwiać cerkwie,    i odwiedzić polskie wioski, miejsca związane z pobytem Polaków zesłanych w 1936 roku, cmentarze wojenne z grobami polskich żołnierzy, pojedź z nami

do KAZACHSTANU I KIRGISTANU

na 12 dniowy kurs  szkoleniowy 
rzeczoznawców majątkowych  w dniach

10 – 21 maja 2019 roku

Rynek nieruchomości w
Kazachstanie. Analiza zmian przepisów
gospodarowania nieruchomościami, w tym standardów zawodowych. Zajęcia
warsztatowe.

Serdecznie zapraszam w imieniu

Oddziału Warszawskiego PSRWN

Małgorzata Skąpska

Uwaga:
cena zawiera VAT z uwagi na konieczność opodatkowania organizacji wyjazdu
szkoleniowego przez biuro turystyczne

W załączeniu : formularz zgłoszeniowy i program wyprawy Uwaga: warto przeczytać książki „Buran  Kirgiz wraca na koń” Wojciecha Góreckiego i „Kirgiz schodzi z konia” Ryszarda Kapuścińskiego  

Szkolenie 09.01.2019r.

Szkolenie 09.01.2019r. published on Brak komentarzy do Szkolenie 09.01.2019r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się w dniu 09 stycznia 2019r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.

 Temat:

Najnowsze przepisy z zakresu gospodarki nieruchomościami istotne dla czynności rzeczoznawcy, w tym:

  • Ustawa z 05.07.2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Dz. U. z 2018 poz. 1496 w powiązaniu z „Lokalnymi standardami urbanistycznymi na terenie m.st. Warszawy” Dz. Urz. z 2018 poz. 8880
  • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U. z 2018 r. poz. 1716

Wykładowca:mgr inż. Henryk Jędrzejewski

rzeczoznawca majątkowy, Przewodniczący Zespołu Ekspertów PSRWN, Wieloletni dyrektor Departamentu w Ministerstwie
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty)

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 40 zł.

Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.

Pismo Zarządu Głównego PSRWN do Głównego Geodety Kraju

Pismo Zarządu Głównego PSRWN do Głównego Geodety Kraju published on Brak komentarzy do Pismo Zarządu Głównego PSRWN do Głównego Geodety Kraju

W załączeniu przesyłamy pismo przesłane przez Zarząd Główny PSRWN do Głównego Geodety Kraju Pana Waldemara Izdebskiego.

Warsztaty – 03.11.2018r.

Warsztaty – 03.11.2018r. published on Brak komentarzy do Warsztaty – 03.11.2018r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Warszawie zaprasza na warsztaty, które odbędą się w dniu 03 października 2018 r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.

Temat: Dylematy przy wycenie nieruchomości w podejściu dochodowym – dyskusja nad projektem standardu. Zajęcia warsztatowe

Wykładowca: mgr inż. Łukasz Maciak

– posiada dyplomy Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Ekonomia specjalizacja Inwestycje i Nieruchomości oraz kierunek Finanse i Bankowość specjalizacja Strategie Podatkowe. Jest absolwentem Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii, kierunku akredytowanego przez RICS z dyplomem MSc z wyceny i zarządzania nieruchomościami. Zawodowo związany z sektorem bankowym. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, licencję zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego. Od 2008 posiada świadectwo Recognised European Valuer (REV). Był członkiem zarządu RICS Polska oraz członkiem Komisji Standardów Edukacji Europy Kontynentalnej (Continental Europe Education Standards Board) działającej przy RICS Europe. Assessor RICS i aktywny członek Komisji Standardów działającej w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Autor szeregu publikacji na temat rynku nieruchomości oraz inwestycji w sektorze nieruchomości w Polsce.

W ramach wystąpienie omówione zostanie  jak dokonywana jest weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości dokonywanych w podejściu dochodowym a wykorzystywanych do celów wyceny lokat funduszy inwestycyjnych. Wykładowca ustosunkuje się także do ustaleń debaty środowiskowej, która odbyła się w Łodzi.

Agenda:

  1. Omówienie kluczowych postanowień projektu standardu wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym.
  2. Przykłady analityczne – modele dla wybranych poszczególnych technik – kapitalizacja prosta, dyskontowanie przepływów pieniężnych, technika blokowa, technika warstwowa.
  3. Wpływ poszczególnych zapisów standardu na kształtowanie wartości.
  4. Weryfikacja poprawności wycen – wymogi formalne, obliczenia, poziom niepewności wyceny, założenia przy wycenie, analiza rynku i doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego.

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty zajęcia warsztatowe)

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 40 zł. Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.

Warsztaty spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w 2018 roku (Dz. U. 2018.811).

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!