Doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Zarząd Oddziału Warszawskiego PSRWN przypomina  że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

 

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania  w pierwszym okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2018:

  • co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,
  • w tym co najmniej 4 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

 

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

W następnych latach obowiązuje limit 12 punktów, w tym 6 za udział w zajęciach warsztatowych.

 

W szkoleniach organizowanych przez Oddział Warszawski PSRWN 03.10.2018 oraz 05.12.2018r. można zdobyć 4 punkty w tym 2 punkty za udział w zajęciach warsztatowych.

Dodaj komentarz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!