Ogłoszenia KOR

Zgodnie z art. 157, ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została wydana przez organizację zawodową ocena negatywna, od dnia wydania tej oceny traci charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 156 ust. 1.Z dniem wydania oceny negatywnej organizacja zawodowa publikuje przez okres 12 miesięcy na swojej stronie internetowej informację o tej ocenie.

Ogłoszenia Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej działającej przy Oddziale Warszawskim PSRWN:

 Rok 2016

1.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 01/KOR/16 z wydała ocenę negatywną o operatach szacunkowych (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

2.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 02/KOR/16  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

3.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 03/KOR/16  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

4.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 04/KOR/16  wydała ocenę pozytywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

5.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 05/KOR/16  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

6.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 06/KOR/16  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

7.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 07/KOR/16  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 

Ogłoszenia Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej działającej przy Oddziale Warszawskim PSRWN:

Rok 2015

1.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 01/KOR/15 z wydała ocenę negatywną o operatach szacunkowych (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

2.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 02/KOR/15  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

3.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 03/KOR/15  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

4.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 05/KOR/15  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

5.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 06/KOR/15  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

6.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 07/KOR/15  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

7.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 08/KOR/15  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

8.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 09/KOR/15  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

9.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 10/KOR/15  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

10.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 12/KOR/15  wydała ocenę pozytywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

11.Organizacja zawodowa Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości informuje, że w sprawie Nr 13/KOR/15  wydała ocenę pozytywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!