Nasze Władze

Dnia 04.11.2015 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze powołało nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w składzie:

Małgorzata Skąpska – Prezes
Edward Oszmiański – Wiceprezes
Bożena Hopfer – Sekretarz
Renata Maroszek – Skarbnik
Jerzy Filipiak – Członek Zarządu
Ludmiła Pietrzak – Członek Zarządu
Grażyna Wojciechowska – Zastępca Członka Zarządu
 
 

oraz komisje statutowe:

Komisja Rewizyjna:

Bohdan Stępień – Przewodniczący
Wanda Spychalska – Członek Komisji
Monika Szapiro-Nowakowska – Członek Komisji
 

Sąd Koleżeński:

Daniela Rządzińska – Przewodniczący
Sylwia Hilarowicz – Członek
Jan Bielański – Członek
 

i przewodniczącego Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej:

Grażyna Wojciechowska – Przewodniczący
 
 

Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych:

Anna Pogorzelska
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!