Nowo wybrane władze Oddziału Warszawskiego

Dnia 07.11.2012 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze powołało nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w składzie:
 
Małgorzata Skąpska – Prezes
Stanisław Kolanowski – Wiceprezes
Bożena Hopfer – Sekretarz
Renata Maroszek – Skarbnik
Jerzy Filipiak – Członek Zarządu
Tadeusz Kościuk – Członek Zarządu
Grażyna Wojciechowska – Zastępca Członka Zarządu
Ewa Babula – Zastępca Członka Zarządu
 
oraz komisje statutowe
 
Komisja Rewizyjna:
Bohdan Stępień – Przewodniczący
Wanda Spychalska – Członek Komisji
Grażyna Borowska – Członek Komisji
 
Sąd Koleżeński:
Sylwia Hilarowicz – Przewodniczący
Jan Bielański – Członek
Daniela Rządzińska – Członek
 
i przewodniczącego Komisji Opiniodawczo Rozjemczej
 
Grażyna Wojciechowska – Przewodniczący
 
Monika Nowakowska – Członek Komisji
Bogdan Stępień – Członek Komisji
Anna Beer-Zwolińska – Członek Komisji
Stanisław Kolanowski – Członek Komisji
Tadeusz Kościuk – Członek Komisji
Bożena Hopfer – Członek Komisji
Renata Maroszek – Członek Komisji
Wanda Spychalska – Członek Komisji
Anna Pogorzelska – Członek Komisji
 
Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych
Krzysztof Suchocki

 

Dodaj komentarz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!