Skip to content

Warsztaty – 03.11.2018r.

Warsztaty – 03.11.2018r. published on Brak komentarzy do Warsztaty – 03.11.2018r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Warszawie zaprasza na warsztaty, które odbędą się w dniu 03 października 2018 r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.

Temat: Dylematy przy wycenie nieruchomości w podejściu dochodowym – dyskusja nad projektem standardu. Zajęcia warsztatowe

Wykładowca: mgr inż. Łukasz Maciak

– posiada dyplomy Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Ekonomia specjalizacja Inwestycje i Nieruchomości oraz kierunek Finanse i Bankowość specjalizacja Strategie Podatkowe. Jest absolwentem Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii, kierunku akredytowanego przez RICS z dyplomem MSc z wyceny i zarządzania nieruchomościami. Zawodowo związany z sektorem bankowym. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, licencję zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego. Od 2008 posiada świadectwo Recognised European Valuer (REV). Był członkiem zarządu RICS Polska oraz członkiem Komisji Standardów Edukacji Europy Kontynentalnej (Continental Europe Education Standards Board) działającej przy RICS Europe. Assessor RICS i aktywny członek Komisji Standardów działającej w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Autor szeregu publikacji na temat rynku nieruchomości oraz inwestycji w sektorze nieruchomości w Polsce.

W ramach wystąpienie omówione zostanie  jak dokonywana jest weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości dokonywanych w podejściu dochodowym a wykorzystywanych do celów wyceny lokat funduszy inwestycyjnych. Wykładowca ustosunkuje się także do ustaleń debaty środowiskowej, która odbyła się w Łodzi.

Agenda:

  1. Omówienie kluczowych postanowień projektu standardu wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym.
  2. Przykłady analityczne – modele dla wybranych poszczególnych technik – kapitalizacja prosta, dyskontowanie przepływów pieniężnych, technika blokowa, technika warstwowa.
  3. Wpływ poszczególnych zapisów standardu na kształtowanie wartości.
  4. Weryfikacja poprawności wycen – wymogi formalne, obliczenia, poziom niepewności wyceny, założenia przy wycenie, analiza rynku i doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego.

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty zajęcia warsztatowe)

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 40 zł. Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.

Warsztaty spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w 2018 roku (Dz. U. 2018.811).

Doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych published on Brak komentarzy do Doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Zarząd Oddziału Warszawskiego PSRWN przypomina  że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

 

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania  w pierwszym okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2018:

  • co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,
  • w tym co najmniej 4 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

 

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

W następnych latach obowiązuje limit 12 punktów, w tym 6 za udział w zajęciach warsztatowych.

 

W szkoleniach organizowanych przez Oddział Warszawski PSRWN 03.10.2018 oraz 05.12.2018r. można zdobyć 4 punkty w tym 2 punkty za udział w zajęciach warsztatowych.

Stanisław Edward Różanka 1927-2018 – Wspomnienie

Stanisław Edward Różanka 1927-2018 – Wspomnienie published on Brak komentarzy do Stanisław Edward Różanka 1927-2018 – Wspomnienie

Stanisław Edward Różanka 1927-2018

 

Geodeta nauczyciel

W dniu 6 czerwca 2018r pożegnaliśmy naszego przyjaciela. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Północnym. Zmarłego odprowadzili syn, synowa, córka, wnuki oraz najbliższa rodzina. W pogrzebie uczestniczyła liczna reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości m.in. Prezydent PSRWN prof. Andrzej Hopfer, Wiceprezydenci PSRWN Krzysztof Lewandowski i Jerzy Filipiak, Prezes Małgorzata Skąpska i inni członkowie Oddziału Warszawskiego PSRWN. Przemówienie w imieniu naszego Stowarzyszenia wygłosił Prezes Oddziału PSRWN w Ciechanowie Stefan Przybyłek.

Drogi Stanisławie,

odszedłeś, z wielkim smutkiem przyjęliśmy tę wiadomość, która powoli, przywołuje w pamięci minione nasze rozmowy, spotkania, wspólną pracę i dokonania. Mijający czas nieubłaganie zapisuje strona po stronie, księgę życia. Twoja księga to wiele kart bogato zapisanych, dokonaniami i osiągnięciami, przez całe Twoje pracowite życie.

Pożegnalne wspomnienie o Staszku, to wspomnienie o osobie, której wyjątkowo różnorodne osiągnięcia i zasługi są ogromne.

Żegnamy wielkiego Społecznika, inicjatora i organizatora wielu środowisk młodzieżowych, zawodowych i stowarzyszeniowych.

Od 1945 roku był harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego, ostatnio w stopniu Harcmistrza. Studia Wyższe odbył na Akademii Górniczej w Krakowie, które ukończył w 51 roku ubiegłego wieku Od 1952 roku był w służbie wojskowej jako oficer w Zarządzie Topograficznym Wojska Polskiego, z której odszedł w stopniu kapitana.

Żegnamy zaangażowanego nauczyciela.

Od 1962 roku uczył w Szkole Technicznej w Warszawie, a następnie w Warszawskiej Szkole Geodezyjnej. Prowadził również zajęcia jako nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej, a także na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. W ramach kursów zawodowych wykształcił tysiące geodetów, przygotowując ich do egzaminu na uprawnienia zawodowe.

Żegnamy wybitnego i zasłużonego geodetę, doświadczonego w produkcji geodezyjnej, administracji publicznej, a także spółdzielczości pracy.

W latach 1972-82 osiągnął największe sukcesy zawodowe w geodezji, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Nauki i Techniki, wdrożył najnowocześniejsze technologie i techniki w geodezji m.in. w zakresie zastosowań fotogrametrycznych oraz przetwarzania zdjęć i obrazów satelitarnych. Był wieloletnim uczestnikiem życia stowarzyszeniowego, od 51 roku ubiegłego wieku w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, a od 1992 roku w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. W latach 1997- 2013 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. W tym czasie redagował Biuletyn Stowarzyszenia, wpajał w nas zasadę: „Verba volant, scripta manent” – „Słowa ulatują, pisma pozostają”.

Stanisław – za pracę społeczną i zawodową został wyróżniony kilkudziesięcioma odznaczeniami, medalami i nagrodami. Szczególne odznaczenia to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, ale także Krzyż Komisji Edukacji Narodowej, Budowniczy Huty Katowice, diamentowe odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz złota honorowa odznaka Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Żegnamy i składamy hołd Stanisławowi – człowiekowi znanemu z dużej kultury osobistej, o łagodnym uśmiechu, życzliwym spojrzeniu, wyjątkowo uczynnym, swoją serdecznością ujmował wszystkich.

Żegnamy przyjaciela.

Stanisławie, spoczywaj w pokoju.

Cześć Twojej pamięci.

W imieniu Koleżanek i Kolegów z Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018, wspomnienia z wyjazdu do Iranu. 05.06.2018r.

Zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018, wspomnienia z wyjazdu do Iranu. 05.06.2018r. published on Brak komentarzy do Zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018, wspomnienia z wyjazdu do Iranu. 05.06.2018r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PSRWN zaprasza członków stowarzyszenia oraz wszystkich naszych sympatyków na ostatnie, przedwakacyjne spotkanie podsumowujące rok szkoleniowy 2017/2018. 

W miłej atmosferze, w kręgu sztuki Galerii 8+, przy smacznych przekąskach i napojach porozmawiamy na tematy ważne dla środowiska, ważne dla nas. Podzielimy się także wrażeniami ze szkolenia wyjazdowego do Iranu. Opowiemy o życzliwości, z którą się spotkaliśmy, o wspaniałych meczetach i pałacach szachów, i o zwykłym życiu Irańczyków. Zapraszamy uczestników szkolenia i zachęcamy do przyniesienia zdjęć.   

Mamy nadzieję także na liczne przybycie naszych nowych – „świeżo upieczonych” członków.  

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 05 czerwca  2018 roku (wyjątkowo we WTOREK), o godzinie 17.00 w Galerii8+ w suterenie przy ul. Sapieżyńskiej 8.

Przedłużenie świadectwa REV

Przedłużenie świadectwa REV published on Brak komentarzy do Przedłużenie świadectwa REV

W załączniku znajduje się informacja dotyczącą uznania zawodowego REV.  Osoby zamierzające przedłużyć ważność REV na dalsze 5 lat powinny przesłać do Oddziału Warszawskiego PSRWN stosowne dokumenty do dnia 29.05.2018r., do godziny 17.00.

 

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!