Szkolenia

Oddział Warszawski organizuje systematyczne szkolenia i seminaria. Raz w roku na wiosnę jest organizowane dwudniowe wyjazdowe szkolenie. W obu formach kształcenia uczestniczą zarówno członkowie i kandydaci naszego Stowarzyszenia, jak i członkowie innych stowarzyszeń zawodowych działających na terenie Warszawy, a także osoby nie zrzeszone.

Wykładowcami są koledzy – członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami warsztatowymi i analitycznymi, profesorowie wyższych uczelni – wybitni specjaliści z zakresu teorii i praktyki problematyki określania wartości nieruchomości i analizy rynku, w tym przedstawiciele największych firm konsultingowych w Polsce, a także prawnicy, socjologowie.

Każde spotkanie jest też okazją do poruszania aktualnej problematyki organizacyjnej naszego Stowarzyszenia, Oddziału i środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

Organizowane w oddziale szkolenia, jak i seminaria stwarzają naszym członkom, i nie tylko, możliwość realizacji ustaleń przepisu zawartego w art. 175 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązującego rzeczoznawców do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Równie ważną funkcją spotkań i seminariów jest pełnienie przez nie roli integracyjnej naszego środowiska.

Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniach szkoleniowych otrzymują stosowne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach z zakresu wyceny nieruchomości organizowanych przez Oddział Warszawski PSRWN z określona liczbą godzin odbytego szkolenia w okresach roku kalendarzowego.

Tematy szkoleń i osoby uczestniczące w szkoleniach i seminariach zgłaszane są na bieżąco do Ministerstwa Infrastruktury. Szkolenia i seminaria spełniają wymogi ustawowe o ustawicznym kształceniu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!