Szkolenie 09.01.2019r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się w dniu 09 stycznia 2019r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.

 Temat:

Najnowsze przepisy z zakresu gospodarki nieruchomościami istotne dla czynności rzeczoznawcy, w tym:

  • Ustawa z 05.07.2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Dz. U. z 2018 poz. 1496 w powiązaniu z „Lokalnymi standardami urbanistycznymi na terenie m.st. Warszawy” Dz. Urz. z 2018 poz. 8880
  • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U. z 2018 r. poz. 1716

Wykładowca:mgr inż. Henryk Jędrzejewski

rzeczoznawca majątkowy, Przewodniczący Zespołu Ekspertów PSRWN, Wieloletni dyrektor Departamentu w Ministerstwie
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty)

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 40 zł.

Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.

Dodaj komentarz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!