Szkolenie wyjazdowe Litwa, Łotwa i Estonia 17-24.05.2014 r. Zapraszamy!

Logo

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Oddział Warszawski już trzeci rok z rzędu organizuje wyjazd szkoleniowy na teren byłych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej

 W latach ubiegłych zwiedziliśmy Ruś Czerwoną i Włodzimierską – b. województwa Wołyńskie, Lwowskie, Stanisławowskie i Tarnopolskie, a następnie Ruś Białą – b. województwa Poleskie i Nowogródzkie oraz Grodzieńszczyznę.

Teraz przyszła kolej na Litwę – woj. Wileńskie z Wilnem i dalej na Litwę Kowieńską, oraz kraje bałtyckie, które od XVI w. były lennem Polsko-Litewskim, tzw. Inflanty Polskie – dzisiejsza Łotwa i Inflanty Szwedzkie – Estonia.

Poznamy zasady wyceny mienia pozostawionego przez wysiedlonych Polaków na Wileńszczyźnie, zanurzymy się w historyczną polskość tych ziem.

Inflanty to teren wojen polsko–szwedzkich w XVII w. – m.in. wspaniałe zwycięstwo polskiej husarii w bitwie pod Kircholmem 27 września 1605 r.

Z Inflant pochodzi wiele wielce zasłużonych dla kultury i historii polskiej rodów – Weyssenhofowie (pisarz Józef, Jan – oficer Insurekcji Kościuszkowskie, wojen napoleońskich, generał w czasie Powstania Listopadowego, malarz Henryk i wielu innych), Manteufflowie, Romerowie, Denhoffowie, również pisarz Ferdynand Ossendowski i inni.

Warto też wiedzieć, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. polskie wojska pod dowództwem Edwarda Rydza – Śmigłego wyzwoliły spod okupacji sowieckiej Dyneburg (nad rzeką Dźwiną, która do 1939 r. stanowiła granicę polsko–łotewską) i przekazały to miasto (z liczną ludnością polską) powstającej republice Łotewskiej.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów rzeczoznawców majątkowych oraz bliskie im osoby towarzyszące do wspólnego uczestnictwa w tym historyczno–krajoznawczo–szkoleniowym wyjeździe. Zapewniamy doskonałą atmosferę i program ciekawy pod każdym względem.

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PSRWN
Prezes Oddziału Warszawskiego
 
Małgorzata Skąpska
 
 

 

Dodaj komentarz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!