Nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego po Walnym Zebraniu 04.11.2015r.

Dnia 04.11.2015 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze powołało Nowe Władze Oddziału Warszawskiego PSRWN:

Zarząd Oddziału:
Małgorzata Skąpska – Prezes
Edward Oszmiański– Wiceprezes
Bożena Hopfer – Sekretarz
Renata Maroszek – Skarbnik
Jerzy Filipiak – Członek Zarządu
Ludmiła Pietrzak– Członek Zarządu
Grażyna Wojciechowska – Zastępca Członka Zarządu

oraz komisje statutowe

Komisja Rewizyjna:
Bohdan Stępień – Przewodniczący
Wanda Spychalska – Członek Komisji
Monika Nowakowska– Członek Komisji

Sąd Koleżeński:
Daniela Rządzińska– Przewodniczący
Jan Bielański – Członek
Sylwia Hilarowicz – Członek

i przewodniczącego Komisji Opiniodawczo Rozjemczej

Grażyna Wojciechowska – Przewodniczący

Dodaj komentarz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!