* Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA:

Szkolenie online 01.07.2020 – Najczęstsze błędy w wycenach na podstawie doświadczeń członków Komisji Opiniodawczo Rozjemczej przy Oddziale Warszawskim PSRWN, arbitrów Komisji Arbitrażowej PSRWN i PFSRM oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. – BRAK MIEJSC

Zarząd Oddziału Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na pierwsze szkolenie online, które odbędzie się w dniu 01 lipca 2020r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 na platformie https://clickmeeting.com/pl . UWAGA! Szkolenie przeznaczone tylko dla członków PSRWN. Temat: Najczęstsze błędy...

Konsultacja projektów ustaw.

Informujemy, że Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała w ramach prowadzonych konsultacji dwa projekty ustaw: Projekt ustawy o rozliczeniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości https://legislacja.gov.pl/projekt/12334203 Projekt ustawy o zmianie...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!