Osiągnięcia

1. Z przyjemnością informujemy, że poniżej wymienieni członkowie naszego Stowarzyszenia po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Zasadach Nadawania Dokumentu Uznania Zawodowego, zostali uprawnieni przez TEGOVA i PFSRM do używania tytułu Recognised European Valuer:

  • Bożena Hopfer
  • Stanisław Kolanowski
  • Renata Maroszek
  • Monika Nowakowska
  • Małgorzata Skąpska
  • Grażyna Wojciechowska
  • Anna Beer-Zwolińska
  • Ludmiła Pietrzak
  • Tadeusz Kościuk
  • Gratulujemy!!!

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!