Zakres działalności

Zakres działalności – doświadczenia i osiągnięcia organizacyjne oraz zawodowe

Oddział nasz prowadzi działalność informacyjną i promującą nasz zawód i nasze środowisko, biorąc udział w ogólnodostępnych imprezach takich jak Targi Ziemi a także przez stronę internetową. Nasi członkowie wnoszą ważny wkład w rozwój zawodu i jego ochronę.

Standardy

Tworzenie naszych standardów Wyceny PKZW: A.Beer-Zwolińska, S.Kolanowski, J.Filipiak, M.Szapiro-Nowakowska

Z naszym znaczącym udziałem rozwijano kierunki działań istotne dla środowiska

 • Komisje Prawne PFSRM – S.Kolanowski
 • Komisje Szkoleń PFSRM – J.Filipiak, M.Skąpska
 • Komisje Arbitrażowe PFSRM – M.Skąpska, R.Maroszek
 • Komisja Kwalifikacyjne – J.Filipiak, M.Szapiro-Nowakowska, A.Hopfer
 • Komisja Odpowiedzialności Zawodowej – B.Hopfer, B.Lipska, E.Oszmiański, W.Spychalska
 • Pełnomocnik PFSRM d/s biegłych sądowych – M.Skąpska

Baza danych

Członkowie naszego Oddziału są współzałożycielami warszawskiej regionalnej bazy danych (około 50% składu członków założycieli).

Praktyki zawodowe

Członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzą zarówno praktyki indywidualne jak i zbiorowe warsztatowe. 20 członków naszego Oddziału PSRWN prowadziło w latach 2000 – 2003 praktyki indywidualne dla 137 praktykantów z czego 10 osób praktyki te już ukończyło. Oddział prowadzi ogólny nadzór nad przebiegiem praktyk, z ramienia Stowarzyszenia pełni tą funkcję i konsultuje problemy związane z przebiegiem praktyk kol. A. Wyrąbkiewicz.

Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w Warszawie będącymi członkami PFSRM

 • Warszawskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych,
 • Mazowieckim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych.

Oddział nasz współpracuje z innymi stowarzyszeniami

 • informujemy się wzajemnie o szkoleniach, konferencjach i seminariach, w których biorą udział członkowie wszystkich trzech stowarzyszeń,
 • uczestniczymy w organizacji i prowadzeniu Warszawskiej Regionalnej Bazy Danych,
 • podejmujemy wspólne inicjatywy na rzecz całego środowiska rzeczoznawców (np. w zakresie usprawnienia dostępu do zasobów w gminach i podgik’ach, dostępu do ksiąg wieczystych).
Praca zdalna - covid-19

Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro PSRWN będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.
Kontakt z pracownikiem Biura PSRWN jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@wycena-nieruchomosci.com.pl lub telefonu komórkowego: 792 330 173 (Bartosz Rawa)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!