Nasze Władze

Dnia 07.11.2018 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze powołało nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w składzie:

Małgorzata Skąpska – Prezes
Jerzy Filipiak – Wiceprezes
Bożena Hopfer – Sekretarz
Renata Maroszek – Skarbnik
Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu
Ludmiła Pietrzak – Członek Zarządu
Edward Oszmiański – Zastępca Członka Zarządu

oraz komisje statutowe:

Komisja Rewizyjna:

Jakub Sykurski – Przewodniczący
Wanda Spychalska – Członek Komisji
Monika Szapiro-Nowakowska – Członek Komisji

Sąd Koleżeński:

Daniela Rządzińska – Przewodniczący
Sylwia Hilarowicz – Członek
Jan Bielański – Członek

i przewodniczącego Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej:

Grażyna Wojciechowska – Przewodniczący
 

Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych:

Anna Pogorzelska
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!