Kim jesteśmy?

Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości działa już przeszło 20 lat. Prowadzimy działalność informacyjną oraz promującą nasz zawód i nasze środowisko.

Po co jesteśmy?

Celem działania naszego oddziału jest przede wszystkim integracja środowiska, działalność związana z podnoszeniem jakości wykonywanych wycen, przestrzeganiem etyki zawodowej i dostarczaniem na rynek usług o najwyższym poziomie. Zadania te realizowane są głównie poprzez:

– stałe informowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących nowych uregulowań prawnych związanych z naszą działalnością,
– doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie wiedzy zawodowej,
– podejmowanie działań opiniodawczych i rozjemczych zakresu wycen nieruchomości, w tym rozwiązywanie problemu rozbieżnych wyników szacowania uzyskanych przez różnych rzeczoznawców oraz zastrzeżeń dotyczących operatów szacunkowych,
– tworzenie warunków do powstania samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych,
– współdziałanie w tworzeniu zasad certyfikacji uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

W czym możemy pomóc?

Nasi rzeczoznawcy zajmują się sporządzaniem operatów szacunkowych, opinii, ekspertyz i doradztwem dotyczącym między innymi:

  • nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych
  • domami mieszkalnymi;
  • obiektami usługowymi (warsztaty, pawilony, itp.);
  • obiektami rekreacyjno-sportowymi (baseny, korty, kąpieliska, stadiony, itp.);
  • obiektami komercyjnymi (biurowe, banki, centra handlowe, itp.);
  • obiektami użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, szpitale, itp.);
  • lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodki wypoczynkowe, ogródki działkowe, domki letniskowe, działki leśne),
  • majątku małych firm i przedsiębiorstw, zwłaszcza w aspekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości – szacowanie tzw. “wartości godziwej”.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!