Aleksander Fiutowski

IN MEMORIAM

Mgr inż.

Aleksander Stanisław Fiutowski

28.07.1940 – 16.10.2013

 

W dniu 16 października 2013 r. w Iławie, po dramatycznej chorobie, z którą zmagał się przez 12 lat, odszedł nasz Kolega i Przyjaciel Olek. Wylew krwi do mózgu dopadł go w dniu 18 września 2002 roku w czasie wykonywania prac zawodowych w Budynku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Natychmiastowa pomoc lekarska nie pomogła. Pobyt w szpitalu w Warszawie, a później w Iławie uciążliwa walka o niewielkie poprawy zdrowia. Opiekowała się Nim żona Maria. Była to opieka pełna wrażliwości i czułości. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości pamiętało o swym członku, Honorowym Prezesie Oddziału Warszawskiego. Wspieraliśmy go utrzymując stały kontakt bezpośredni i korespondencyjny.

Aleksander Fiutowski urodził się 29 lipca 1940 roku w Brodnicy. W Brodnicy ukończył szkołę podstawową i średnią, tam zdał maturę. Wyższe studia techniczne odbył na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej i w 1963 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety. Aleksander Fiutowski legitymował się starannym wykształceniem, znał biegle język angielski i rosyjski, słabo hiszpański

Potrzeba posiadania doskonałego wykształcenia zawodowego wyraziła się przystąpieniem do kolejnych egzaminów na uprawnienia zawodowe. W oparciu o ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w dniu 16.12.1991 roku uzyskał uprawnienia geodezyjne w zakresie pierwszym i drugim. Egzamin na uprawnienia zawodowe z szacowania nieruchomości zdał już w dniu 18.12.1992 roku, nr uprawnień 120.

Prace geodety podjął po ukończeniu studiów. Czynności terenowe i kameralne wykonywał przez 28 lat. Był także kierownikiem pracowni geodezyjnej. Dał się poznać jako wyśmienity fachowiec. Posiadane uprawnienia geodezyjne z zakresu: szacowania nieruchomości gruntowych, został wpisany na listę biegłych wojewody Warszawskiego. Przez dwa lata pracował jako biegły w zakresie szacowania gruntów.

Rok 1992 był decydującym w Jego dalszej karierze Zawodowej. W dniu 20 listopada 1991 roku odbyło się w Olsztynie zebranie założycielskie Stowarzyszenia, a w dniu 17-18 lipca 1992 roku I Walny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Był jednym z 241 uczestników Zjazdu. W dniu 18 lipca 1992 r. decyzją Zarządu Stowarzyszenia został członkiem PSRWN.

Od chwili powołania Oddziału Warszawskiego PSRWN włączył się czynnie w prace stowarzyszeniowe. Jego aktywność była szczególnie cenna. Były to początki zawodu, byliśmy niedouczeni, dlatego w piwnicach szkoły przy ul. Górnośląskiej w Warszawie razem z Marianem Szymańskim prowadziliśmy pierwsze szkolenia. Później, kiedy zarejestrowaliśmy w Kuratorium Oświaty szkołę niepubliczną, był stałym jej wykładowcą.

Aleksandra Fiutowski, honorowy członek Oddziału  wielokrotnie wybierany w skład Zarządu Oddziału, był Wiceprezesem, a w trzeciej kadencji został wybrany Prezesem Oddziału. W dniu 24 września 2003 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nadało Mu tytuł  Honorowego Prezesa Oddziału Warszawskiego. Za swoje zasługi dla Stowarzyszenia Aleksander Fiutowski był odznaczony złotymi Odznaczeniami Honorowymi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Z Olkiem wiążą mnie osobiste wspomnienia, nie tylko zawodowe ale także ciepłe koleżeńskie spotkania przy kawie. Było ich wiele. Ale szczególnie mile wspominam rozmowy o geodezji, o stowarzyszeniu w Gdańsku w czasie konferencji „Rzeczoznawcy majątkowi – na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” (4-5.06.2003 r.)

Tadeusz Koternicki pisał: „ Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.” Zachowamy przeszłość z Tobą, Olku, w pamięci.

Pozostaniesz z nami.             

 

– Stanisław Różanka

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!