Jan Bielański

mgr inż.

JAN BIELAŃSKI

03.05.1936r -19.01.2019r.

Z ogromnym żalem informujemy, że 19 stycznia 2019 roku zmarł nasz przyjaciel, członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, geodeta, wykonawca wielu prac scaleniowych, urzędnik państwowy, rzeczoznawca majątkowy

JAN BIELAŃSKI.

Większość swojego życia zawodowego (1975 – 2008) przepracował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym w latach 1997 – 2008 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Ziemią, uczestnikiem procesów legislacyjnych szeregu ustaw i rozporządzeń dotyczących między innymi nieruchomości i ich wycen.

Wykładowca na kursach i studiach przygotowawczych do państwowego egzaminu.
W 1998r. powołany w skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wybitny specjalista
z zakresu gospodarki ziemią, ekspert od scaleń gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, współautor wielu opracowań naukowo-technicznych z tej dziedziny.

Wieloletni członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu
d/s Uprawnień w dziedzinie Geodezji i Kartografii.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości  prowadzonych przez: Instytut Doradztwa Majątkowego, Uniwersytet Warszawski, Korporację SEDPOL w Warszawie i w Lublinie, Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Aktywny rzeczoznawca majątkowy, uczestnik szkoleń. Był bardzo pomocnym kolegą
w Stowarzyszeniu, życzliwy dla wszystkich. Zawsze był gotów dzielić się swoim bogatym doświadczeniem i gruntowną wiedzą.

 Janku, żegnamy Cię. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Zarząd i członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości   

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!