Ryszard Witowski

Ryszard Witowski

1930 – 2014

Inżynier budownictwa lądowego

W dniu 25 lipca 2014 r. po długiej chorobie, z którą zmagał się przez wiele lat, odszedł nasz kolega, przyjaciel Ryszard Witowski. W czasie choroby opiekowała się Nim żona Lucyna. Była to opieka pełna troski, wrażliwości i czułości. Koledzy ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych utrzymywali z Nim stały kontakt.

          

  Ryszard Witowski został pochowany w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie na cmentarzu południowym w Antoninowie. Zmarłego odprowadziła żona, brat, syn i liczna grupa członków rodziny, przyjaciół, kolegów.

            W ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyli Mu koledzy rzeczoznawcy z Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości z Prezes Oddziału.

            Ryszard Witowski urodził się 29 lipca 1930 r. w Warszawie. W stolicy odbył podstawowe wykształcenie i zdał maturę. Studia wyższe ukończył na Politechnice Warszawskiej w zakresie budownictwa lądowego, w 1952 r. uzyskał tytuł inżyniera.

INŻYNIER BUDOWNICTWA

            Pracę w budownictwie rozpoczął w 1952 r. początkowo w bezpośrednim wykonawstwie na różnych stanowiskach: jako kierownik budowy, w służbach inwestorskich – inwestora bezpośredniego, inspektora nadzoru, a następnie stanowiska kierownicze na szczeblu inwestora centralnego. Ostatnia Jego praca kierownicza to stanowisko Prezesa Spółki BISTYP – Biuro Budownictwa Specjalnego z działalnością o charakterze projektowym dla działów budownictwa specjalnego.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

            Od 1980 r. funkcje biegłego w zakresie wyceny nieruchomości Ryszard Witowski wykonywał z tytułu posiadania uprawnień budowlanych. Od 1988 r. został wpisany na listę wojewody jako rzeczoznawca. W dniu 16 września 1992 r. został przyjęty w skład członków PSRWN. Posiada uprawnienia zawodowe nr 1757 uzyskane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

AKTYWNY CZŁONEK PSRWN

            Od chwili powstania stowarzyszenia stał się nie tylko jego współzałożycielem, ale także aktywnym członkiem. Należy do grona założycieli PSRWN na I walnym zjeździe w Olsztynie w lipcu 1992 r.

            Ryszard Witowski był członkiem grupy inicjatywnej powołania Oddziału Warszawskiego PSRWN łącznie z Wacławem Kłopocińskim i Mariuszem Szymańskim. Przez wiele lat powoływany był w skład Zarządu Oddziału. W Zarządzie Głównym pełnił funkcje wiceprezydenta do spraw szkoleń. Dał się poznać jako świetny rzeczoznawca, wyśmienity wykładowca, wymagający członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. W czasie VI Walnego Zjazdu PSRWN otrzymał status Członka Honorowego.

NAUCZYCIEL

            Pozwolę sobie na osobistą dygresję. Ryszard Witowski jako Wiceprezydent do spraw szkolenia, M. Szymański – prezes Oddziału Warszawskiego i ja jako dyrektor szkoły niepublicznej PSRWN przeprowadziliśmy liczne kursy przygotowujące do egzaminu, zorganizowaliśmy kilka egzaminów. Pieniądze  zarobione na organizacji egzaminów pozwoliły nam na dokonanie zakupu dwóch pokoi w budynku NOT. Wiele zawdzięczamy Ryszardowi Witowskiemu, który prowadził rozmowy z Zarządem NOT i doprowadził do notarialnej transakcji.

ODZNACZENIA

            Ryszard Witowski za zasługi w czasie pracy zawodowej otrzymał za działalność

w Stowarzyszeniu:

  1. tytuł Członka Honorowego PRSWN
  2. złotą Odznakę Honorową PSRWN
  3. złotą Odznakę Honorową PFSRM

Posiadał także odznaczenia za zasługi w budownictwie.

POŻEGNANIE I PAMIĘĆ

Odszedł od nas wybitny rzeczoznawca, szanowany i lubiany kolega. Żegnamy Go z żalem. Niech mi będzie wolno powtórzyć za Tadeuszem Kotarbińskim: „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”. Zachowamy przeszłość z Tobą Ryszardzie w pamięci.

– Stanisław Różanka        

             

             

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!